گواهینامه ها و مجوزها

گواهینامه ها

گواهینامه های دریافتی از شرکت G-CERTI
 • Environmental Management System: ISO 14001 – 2015
 • Occupational Health and Safety: OHSAS 18001 – 2007
 • Quality Management System: ISO 9001 – 2015 / QHSE

گواهینامه های دریافتی از شرکت BUAREAU VERITAS انگلستان

 • Environmental Management System: ISO 14001 – 2004
 • Occupational Health and Safety: OHSAS 18001 – 2007
 • Quality Management System: ISO 9001 – 2008

سایر عناوین

 • دارای گواهینامه نمایندگی کشتیرانی از اداره بنادر و کشتیرانی ایران
 • عضو انجمن سازندگان شناورها
 • عضو انجمن مهندسی دریایی ایران

مجوزها

 • مجوز ورود و خروج کالا و قطعات فنی از سازمان منطقه آزاد کیش
 • مجوز تدارکات دریایی از سازمان بنادر و دریا نوردی
 • توافق نامه با پلیس اتباع ناجا جهت اخذ ویزای پرسنل شناورها
 • توافق نامه با وزرات امور خارجه جهت اخذ ویزای ایران پرنسل سکوهای نفتی
 • مجوز از گمرک جمهوری اسلامی در خصوص فعالیت در امور نمایندگی کشتیرانی
 • مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش با کد 6-0130178025.1